Một dịch vụ của địa chỉ email tạm thời Crazymailing.com

Crazymailing.com - dịch vụ miễn phí của địa chỉ email tạm thời,
mà sau một thời gian ngắn được tự động xóa

Lợi ích của Crazymailing

Dịch vụ Crazymailing.com có ​​thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Giao diện người dùng thân thiện

Cơ hội kéo dài tuổi thọ

Nhận và gửi email

Cơ hội để sử dụng bởi một số hộp

giữ giấu tên

chống thư rác

Dễ dàng và hữu ích Crazymailing Plugin

Cài đặt ứng dụng Crazymailing trên trình duyệt của bạn và sử dụng địa chỉ email tạm thời mà không đi đến trang web Crazymailing.com

Dễ dàng sử dụng. Dịch vụ này là miễn phí!